Knox. Špičková ochrana motorkáře
Knox. Špičková ochrana motorkáře

TESTY 

Existuje mnoho nápadů a konceptů „motocyklového chrániče“, ale u Knoxu je vždy základním principem ochrana proti nárazu. Jedná se o nárazy, ke kterým dochází při pádu na motocyklu, kole, snowboardu nebo kupříkladu z koně.

Když spadnete, váha vašeho těla vytváří určité množství nárazové energie. Množství vytvořené energie tohoto nárazu pak závisí na vaší hmotnosti, rychlosti a výšce, z níž padáte. Tyto tři proměnné mají největší účinek na celkové množství energie, které tělo dostane nárazem.

Zdá se být zřejmé, že hlavním důvodem, proč mít na sobě chrániče, je snížení množství nárazové síly, které má vaše tělo nárazem musí dostat, tak aby se snížilo nebo předešlo případným zraněním.  Jistě že je velmi nereálné, aby sebedokonalejší chránič eliminoval 100 % síly nárazu, s výjimkou velmi malého nárazu. Nicméně, kvalitní brnění může výrazně snížit sílu, kterou tělo pocítí.

Při laboratorních zkouškách lze snadno měřit sílu nárazu. Chránič je umístěn mezi 2 bloky kovu, kovadlinou a nárazovým tělesem. Příkladem je kovadlina o hmotnosti 10 kg a nárazové těleso s hmotností 5 kg a oba tělesa mají specifický tvar. Když nárazové těleso klesne z 1 metru na kovadlinku, vytvoří známé množství energie, v tomto případě o hodnotě 50J.

Aby chrániče fungovaly efektivně, potřebuje omezit nebo snížit množství „přenesené energie“ na tělo uživatele. Termín „přenesené energie“ udává kolik energie absorbuje daný výrobek. S kvalitními chrániči by měl existovat rozdíl mezi tím jaká energie vstupuje a jaká energie vystupuje při nárazu. Měří se tak přenášená sílu, která je měřena v kN.

Tento systém zkoušek tvoří základ evropských nárazových zkoušek CE, kde jsou stanoveny zvláštní požadavky pro prokázání úrovně přenášené síly. Například norma EN1621-1: 2012 vyžaduje nárazovou energii 50J, což je účinek 5kg při volném pádu z výšky 1m. K dosažení úrovně bezpečnosti LEVEL 1 musí být přenášená síla nižší než 35 kN, což znamená, že výrobek musí absorbovat nebo odvádět 30% energie nárazu.

K dosažení vyšší úrovně bezpečnosti LEVEL 2 této zkoušky musí být přenášená síla nižší než 20 kN, což znamená, že chránič musí absorbovat nebo rozptýlit 60% nárazové energie a současně musí být stabilní i při teplotách – 20 ° C a + 40 ° C.

Obecně platí, že samostatné chrániče Knox redukují nárazovou energii o 50 – 80%.
Páteřové chrániče Knox dokáží snížit nárazovou energii až o 94%

Vývoj chráničů zad od začátku osmdesátých let, když se poprvé objevily na motocyklových závodech prošel dlouhou cestou, poslední ultimátní chránič Micro-Lock Air Back od Knoxu ukazuje, jak daleko se již dospělo ve vývoji.

Výzvou je navrhnout chrániče , které jsou odolnější, aniž by byly těžký nebo objemné, nový chránič zad Micro-Lock jasně ukazuje, co lze dosáhnout použitím moderních technologií a materiálů.

Maximální hodnota přenesené energie stanovená nejvyšší normou LEVEL 2 je 20kN

Hodnoty páteřových chráničů Knox:

Micro-Lock Air Back
LEVEL 2
Účinek: 6kN

Meta-Sys
LEVEL 2
Účinek: 3kN

Track Vest
LEVEL 2
Účinek: 5kN

Aegis
LEVEL 2
Účinek: 5kN

 

logo-knox
CG

© 2018 KNOX – Česká Republika | Web od MAXON DESIGN s.r.o.