Knox. Špičková ochrana motorkáře
Knox. Špičková ochrana motorkáře

BEZPEČNOST

Pár slov o bezpečnosti při jízdě na motocyklu

„Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě“ 

– jednoduché motto, které by se mohlo volně převést na: „Jezdi tak, jak chceš, aby jezdili ostatní“ . Pokud sedáme na motorku nebo do auta, nikdy bychom si neměli zapomenout svůj rozum.

Vím, že adrenalin, který se rozlévá po těle při rychlosti 200 km/h, je nepopsatelným zážitkem vzrušení. Ale tyto zážitky bychom si měli nechávat na veřejnosti uzavřené komunikace. Jinak se o nás bude dál tvrdit, že jezdíme jako ta zvířátka z chlívku, že jsme dárci orgánů.

Může nastat i taková situace, že po nehodě motocyklu se nikdo ani neohlédne, protože si bude říkat, že motocyklista neměl jet tak, jak jel, protože to byl určitě jeden z těch, kdo předjížděl i na plné čáře nebo dokonce zprava. Jeden z těch, který nechával svůj rozum doma na věšáku.

Počet dopravních prostředků pohybujících se po českých komunikacích neustále roste, provoz houstne. Je tedy zapotřebí větší opatrnosti, předvídavosti ale především tolerance. Každý může udělat chybu, ovšem jde o to, jak na ní okolí zareaguje. Tím, že daného jedince „vytroubíme“, z něj uděláme leda stresovaného řidiče, který může způsobit třeba i dopravní nehodu. Pokud chybu přejdeme s klidem bez projevů hněvu či násilí, chybující řidič si jí jistě uvědomí a ponaučí se z ní. Třeba když nám někdo vjede do cesty z vedlejší silnice, nedal mi předost, říkáte si, ale co když Vás vážně neviděl? Zamysleme se, zda jsme skutečně vidět, zda nejedeme příliš rychle. Je lepší ubrat a čekat, že se může něco stát, než přidat a říkat si, že tomu ujedeme. Jsme stále ti zranitelnější a neměli bychom na to zapomínat. Měli bychom se logicky více chránit.

 

Pasivní a aktivní bezpečnost

Nejzávažnějšími následky dopravních nehod jsou smrtelné úrazy a těžká zranění. Se vzrůstající hustotou provozu se úměrně zvyšuje i riziko nehody a zranění. Aktivní i pasivní prvky bezpečnosti mají za úkol zabránit těm nejtěžším, mnohdy fatálním zraněním řidičů a spolujezdců.

Prvky aktivní bezpečnosti jsou ty, které mají předejít a zabránit dopravním nehodám. Zato pasivní prvky se uplatní až v okamžiku dopravní nehody. Cílem je minimalizovat následky střetu vozidel nebo nárazů do pevných překážek.

Aktivní prvky – k nim bezpochyby patří ABS (protiblokovací systém brzd), tlumič řízení, posilovač brzd nebo propojené brzdové systémy, které při stisknutí páčky uvedou v činnost druhou brzdu, avšak s omezeným účinkem. V neposlední řadě patří do této skupiny také bezvadný technický stav motocyklu. Rozhodně se vyplatí nepodceňovat krátkou prohlídku technického stavu motocyklu před každým vyjetím, jako je např. stav a nahuštění pneumatik, vůle řetězu, kontrola funkčnosti brzd, veškerého osvětlení apod.
Pasivní prvky – sem lze zařadit zdokonalování vědomostí a dovedností jezdce pomocí individuálního studia informací například besipu, motoristických časopisům pořadů a ostatních materiálů, po kterém by mělo následovat praktické cvičení, jakými jsou kurzy bezpečné jízdy, které jsou u nás čím dál rozšířenější. Toto skupinové vzdělávání pokrývající teoretické znalosti a praktická cvičení bezpečné jízdy je skvělou průpravou jak pro začátečníky, tak i mnohdy rozšířením obzorů v oblasti bezpečné jízdy pro zkušenější motorkáře. Posledním prvkem této skupiny je vybavení motocyklisty a spolujezdce. 

Výbava na motocykl – Co nám říká zákon?

Ochranná přilba je pro jízdu na motocyklu povinností danou zákonem o silničním provozu. Podle ustanovení § 6 musí řidič:

„h) mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, například za deště nebo sněžení.“

Ostatní deformační zónou je však pro motocyklistu pouze jeho oblečení, případně použití různých chráničů. Motocykl je dopravní prostředek se specifickými vlastnostmi, odlišnými od ostatních vozidel. Z hlediska pasivní bezpečnosti je pro něj typické, že nelze jeho uživatele ochránit jako ve vnitřním prostoru automobilu. Pasivní bezpečnost uživatelů motocyklů se tak stává věcí i jiných objektů. Těmi mohou být například ochranné přilby a oděvy, ostatní vozidla či vozovka a její okolí…

Na těchto stránkách se můžete seznámit s výrobky KNOX, které mohou přispět svým nezanedbatelným dílem k Vaší bezpečnosti.

Co se týče finančních nákladů na pořízení vybavení, ať chceme nebo ne, hrají důležitou roli při rozhodování o případné koupi chráničů a dalšího bezpečnostního vybavení. Zkuste porovnat ceny značkových páteřových chráničů KNOX, např. Aegis (s veškerou dostupnou technologií a použitím struktury „Honeycomb“) za 3500,- Kč s neznačkovými páteřovými chrániči za ceny okolo 800,- Kč. Pak už je opět jen na Vás, zda se budete řídit naším heslem, použitým v odkazu „KVALITA“: Bohužel, žádný ochranný prvek nezajistí 100% ochranu lidského života. O tom pracovníci anesteziologicko-resuscitačních oddělení a pohřebních ústavů něco vědí. Chraňme se před nimi stejně jako před piráty českých silnic! 

Určitě není jedno, jaký „kus plastu“ má chránit Vaše zdraví. Chcete-li mít 100% jistotu, vyberte si chrániče KNOX!

 

Na závěr pár řádků od jednoho z našich zákazníků na použití páteřového chrániče KNOX

Na jaře tohoto roku jsem si dovolil Vás kontaktovat a ptal jsem se na páteřové chrániče. Díky Vašemu vstřícnému postoji jsem se nakonec rozhodl pro koupi páteřového chrániče od firmy KNOX. Z počátku jsem na jeho nošení nebyl vůbec zvyklý a také mi to připadalo poněkud hloupé. Postupem času se mi však stal v užívání takovou samozřejmostí, jakou je například přilba, a navíc jsem měl pocit příjemně zpevněných zad. Vše, co se jízdy na motocyklu týče, probíhalo bez sebemenšího problému, a to až do soboty 20. srpna. Tehdy mi odbočující automobil nedal přednost v jízdě, a i když jsem se sebevíce snažil kolizi odvrátit, nepodařilo se mi to. Ano a už jsem letěl…….

Nevím jak dlouho, ani jak daleko, a navíc jsem toho při zvedání se ze země před autem ani mnoho neregistroval. Ale až teď, s odstupem času, si i podle polohy a zbarvení modřin uvědomuji, jak asi pád vypadal. Nejspíše jsem dopadl na záda a levý bok. Tak a již jsem to vyslovil – záda. Když si uvědomím, že celý náraz utlumil právě ten páteřový chránič, pak mohu jen konstatovat, že jsem vděčný za tu myšlenku si jej pořídit, a i když by i od jiné značky možná splnil svoji funkci, tak to byl právě KNOX, který mi, alespoň tomu věřím, uchránil zdraví.

I když bych onu sobotu nejraději vymazal z kalendáře, jsem rád, že to dopadlo tak jak to dopadlo. Tedy alespoň dobře pro mě – motorka je na tom podstatně hůř….. Až bude ale opravena, tak k dalšímu ježdění se určitě pustím jen s Knoxem na zádech.

S pozdravem Jan Sucharda, Náchod

PS: Teď sedím doma a léčím se a při pohledu na rozbitou motorku, tak mám potřebu se z toho alespoň trochu vypovídat ………“

logo-knox
CG

© 2018 KNOX – Česká Republika | Web od MAXON DESIGN s.r.o.